Rühmatunnid on kõigist õppevormidest kõige interaktiivsemad. Igal õpilasel on võimalik kaasa rääkida ja ennast väljendada. Teiste kõne, arvamuste ja stiili kuulamine tuleb samuti kasuks, sest võõrkeele kõnelejaid on erinevaid. Väärtustame õpilasi ning õpetajaid, mistõttu on rühmatund 7-10 inimesega. Paljud keelekursused ei mõju efektiivselt, sest klassis on korraga üle 10 inimese ning kõigi jaoks ei jätku õpetaja tähelepanu. Kuni 10 inimesega grupp on piisavalt väike, et õpetaja jõuaks igas tunnis igale õpilasele keskenduda ning jõuaks tekkida ühtne grupitunnetus. Usume, et rühmatunnis õppides on suurepärane võimalus arendada oma suhtlusoskust, mis on paljude keeleõppijate jaoks kõige olulisem.

Rühmatunnis osalejate keeletase määratakse enne kursuse algust keeletestiga, mille tulemuse põhjal grupid komplekteeritakse. Õppegrupid moodustatakse enam-vähem samal tasemel keelehuvilistest. Keeleõppetundides on alati vabam õhkkond kui koolipingis, kuid motiveeritud õppijad on töised, sest keskenduvad keele omandamisele. Vastavalt grupi kiirusele jagatakse kodutöid ning vajadusel võib õpetaja käest lisakoormust saada.