Individuaalõpe on kõige personaalsem õppevorm, kus õpetaja saab keskenduda õppija vajadustele. Eratund sobib eelkõige neile, kes muutliku graafiku tõttu ei saa grupitundidest alati osa võtta, kes soovivad intensiivset õpet ja koolitaja 100% tähelepanu ning tahavad endale sobivatel aegadel õppida just neid teemasid, mis kõige enam huvitavad.

Koolitaja lähtub individuaalõppe puhul täielikult kursuslase eesmärkidest, soovidest ja vajadustest. Nende põhjal koostatakse personaalne õppekava. Õppija saab valida endale kõige meelepärasema tundide graafiku ja intensiivsuse.

Individuaalõpet alustades hinnatakse kõigepealt keeletesti ning esimese tunni põhjal kursuslase keeletase, lepitakse kokku soovitud tulemusteks vajalik intensiivsus ning sobivaimad õppematerjalid.