Emajõe Keeltekoolil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba 6411HTM. Õpetame võõrkeeli kommunikatiivse meetodi põhjal ning kursused pannakse kokku Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemete põhjal.

Õppeperiood jaguneb sügis- ja kevadsemestriks, kuid kursustega saab jooksvalt liituda või semestri keskel uusi gruppe avada. Õppetöö mahtu arvestatakse meil akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund (1 AK) on 45 minutit ja enamasti kestab üks õppetund 2 AK ehk 1,5 tundi. Peamised kursuste mahud on 40 AK, 80 AK ja 120 AK, kuid kursuse pikkust võib muuta ning soovi korral võtta lühemaid jätkukursusi.

Kursustele saab registreerida interneti (kodulehe vahendusel), e-posti (info@emajoe.ee) või telefoni (+372 7404050 või 555 61 971) teel. Registreerimise põhjal saadetakse Teile soovi korral ka kirjalik kinnitus.

Emajõe Keeltekool säilitab õiguse kursust edasi lükata kuni ühe kuu võrra või kursus ära jätta, kui vähese registreerujate arvu tõttu ei tule minimaalne koolitatavate arv täis. Õppemaks antakse sel juhul tagasi. Kui aga Teil ei ole võimalik kursusest osa võtta, siis palume sellest teada anda niipea kui võimalik. Juba alanud kursuse õppemaksu üldjuhul ei tagastata. Õppetasu on võimalik tagasi taotleda avalduse alusel pärast esimest tundi.