Ettevõttesisene keeleõpe sobib neile, kelle kollektiivis on mitu töötajat, kes vajavad sama keele arendamist ning on enam-vähem samal tasemel. Firmasisest grupiõpet korraldatakse konkreetse ettevõtte personali koolitamiseks ning tunnid võivad toimuda kas asutuses kohapeal või Emajõe Keeltekooli ruumides, vastavalt kliendi soovile ning talle sobivatel aegadel.Kursuse õppekava väljatöötamisel saab kaasa rääkida firma esindaja, kes on tuttav organisatsiooni koolitusvajaduste, eesmärkide, erisoovide ja keeletasemega.
Enne kursuse algust teevad kõik osalejad keeletesti, et paika panna nende keeletase. Selgitame välja koolituse eesmärgi ja õppevajadused ning soovitud tulemused. Kursused toimuvad eri aegadel ning ajagraafik on paindlik vastavalt ettevõtte vajadustele. Koostöös õpetaja ja organisatsiooni esindajaga töötatakse välja õppekava, milles on õiges mahus ja tasakaalus üldkeel, suhtluskeel, ärikeel ning võimalusel erialane keel.
Küsige lisainfot ja personaalset pakkumist erinevate asutusesiseste kursuste kohta tel 5816 7882.