Meie õpetajad

uussigneuus_IMG4751

Signe Laigu

tegevjuht, inglise  keele õpetaja

Olen õppinud Tallinna Pedagoogikaülikoolis algklasside õpetaja-metoodikuks ja lisaerialana põhikooli inglise keele õpetajaks. 15 aastat töötasin koolis ja aastal 2010 tegin oma elus kannapöörde – alustasin oma ettevõtja teed ning asutasin oma esimese ettevõtte, Emajõe Keeltekooli,  mis on väga sügaval minu südames.
Minu suur kirg ja armastus on õpetamine ning annan lisaks keeltekooli juhtimisele ka igapäevaselt keeletunde. Keeletunnis ununeb aeg ja ruum ning ma olen nagu teises maailmas. Armastan meeletult oma õpilasi ning tunnen-tajun nende armastust ja tänulikkust minu vastu.  Võiks öelda, et minu panus ühiskonda on teiste aitamine, kaasamine ja õpetamine. Õpetades olen ma elus selle kõige paremas mõttes.
Vabal ajal naudin koeraga jalutamist, ühiseid õhtusööke sõpradega, kauneid kunste ja lugemist. Kuulun erinevatesse organisatsioonidesse keeleõppest kinnisvarani.

uusKatiuus_IMG4845

Kati Kottisse

inglise, vene ja eesti keele õpetaja

Kati on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogia teaduskonna nii inglise keele ja kirjanduse kui ka vene keele ja kirjanduse õpetajana ning lisaerialana omandanud ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse.
Lisaks veel täiendanud ennast paljudel koolitustel (Aktiivõppe meetodid keeleõppes; Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis; Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe). Ta on õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates koolituskeskustes, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Kaitseväe Akadeemias.

uusjufkinuus_IMG4708 (2)

Juri Jufkin

prantsuse, ladina ja vene keele õpetaja

Juri on lõpetanud võõrkeelte teaduskonna romaani ja germaani keelte filoloogina ning lisaks Tartu Ülikooli aspirantuuri, mille tulemusena omab filoloogiateaduste doktorikraadi.

Emajõe Keeltekoolis töötab Juri juba 2011. aastast- vene, prantsuse ja ladina keele õpetajana.    

Leili Siilivask

eesti ja vene keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vene keele ja kirjanduse õpetaja  erialal ja täiendanud end eesti keel võõrkeelena erialal. Mul on suured kogemused vene ja eesti keele (võõrkeelena) õpetamisel nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.
Täiskasvanute koolitajana olen viinud läbi eesti ja vene keele koolitusi erinevatele tasemetele, õpetanud erialakeelt klienditeenindajatele,õmblejatele, õpetajatele, medtöötajatele ja raudteetöölistele. Suurt tähelepanu pööran suhtlemise arendamisele õpitavas keeles ja õpiväljundite saavutamisele.
Olen pühendunud oma tööle ja tunnen rõõmu iga õppija aregu ja edusammude üle.
foto - Ly Kaasik

Ly Kaasik

eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal ning töötanud kaks aastat põhikooliõpetajana. Praegu olen jõudnud ringiga tagasi ülikooli ning õpin eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrantuuris. Peale õpetajaameti Emajõe Keeltekoolis töötan veel vabakutselise keeletoimetajana.
Nii õpingute kui ka õpetajatöö käigus on eesti keel muutunud mulle üha südamelähedasemaks. Soovin seda armastust õpilastelegi edasi anda ja pööran seetõttu suurt tähelepanu tunni õhkkonnale – hea tujuga saab ka keel paremini selgeks. Minu peamine eesmärk on aidata õpilased üle vigade tegemise kartusest ja julgustada neid võimalikult palju eesti keeles rääkima. Usun, et katsetamisjulgus ja keele võimalikult sage kasutamine mängivad keeleõppes kõige olulisemat osa.
Mulle pakub rõõmu näha õpilaste arengut kursuse jooksul ja kasvavat enesekindlust eesti keeles vesteldes. Lisaks meeldib mulle see, et keeleõpetaja amet nõuab pidevat enesetäiendamist, ning niimoodi õpin ka mina koos õpilastega eesti keelt aina paremini tundma.

Yanni-Hrysicos-500x358

Yanni Hrysicos

inglise keele õpetaja

Minu nimi on Yanni Hrysicos ja ma olen pärit Austraaliast. Olen oma vanemate kaudu ka kreeka
juurtega. Ma elasin Suurbritannias (täpsemalt draakonimaal… Walesis!) üle kahekümne aasta kuni
Eestisse kolimiseni 2019. aasta mais. Olin aastaid sporditeaduste õpetaja Austraalias ja
Suurbritannias enne kohviku avamist ja pidamist Edela-Walesis. Pärast Eestisse kolimist olen  aasavastanud õpetamise Eesti koolisüsteemis ja täiskasvanukoolituse sektoris inglise keele kaudu
ning ma naudin seda täiega!
Usun, et enese väljendamine takistusteta ja selgelt vajalikus või soovitud keeles on võimas ja
vabastav kogemus. Olles üles kasvanud koos oma Austraaliasse immigreerunud vanematega ning
olles aastaid koos oma eestlannast abikaasaga, olen hästi kursis inimestega, kelle jaoks inglise keel on võõrkeel. Sellistest sisevaatlustest on saanud minu inglise keele õpetamise hindamatu osa.

Lili Kängsepp-Puun 05.09.22

Lili Kängsepp-Puun

saksa ja eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli saksa filoloogina ja õppinud hiljem kaheaastase magistriprogrammi raames ka eesti keele kui võõrkeele õpetajaks. Saksa keelt olen õpetanud nii tava- kui kutsekoolis ja erinevatel kursustel. Eesti keelt kui võõrkeelt õpetan praegu Ukraina noortele Vocos.
Olen aastaid elanud Saksamaal ja sealt sai alguse ka huvi ja vajadus õpetada eesti keelt võõrkeelena. Veebi vahendusel olen nüüdseks eesti keelt aidanud õppida nii sakslastel, hiinlastel kui venelastel.  Minu kirg on keeled ja erinevad kultuurid ning mulle meeldib olla õpetajana see, kes saab aidata ka teistel inimestel oma keeleoskust täiendada ja eesti ning saksa kultuurist sügavamalt osa saada. 

Kairit Tomson

eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrantuuri ja praegu jätkan samal erialal õpinguid doktorantuuris. Bakalaureuseõppes õppisin kõrvalerialana ka taani keelt ja kirjandust. Lisaks keeleteaduslike uurimuste tegemisele olen huvitatud ka eesti keele õpetamisest võõrkeelena. Selleks olen saanud inspiratsiooni toredatest keelekursustest, milles olen ise õppijana osalenud nii Eestis, Soomes, Taanis kui ka Hispaanias.
Õpetan rõõmuga oma emakeelt.

Helery Kuld

Helery Kuld

inglise keele õpetaja

Gümnaasiumi lõpus saavutasin ma inglise keeles C2 taseme ning hiljem TEFL kvalifikatsiooni, et aidata õpetajana ka teistel avada uksi, mida inglise keel minu jaoks avanud on. See on võimaldanud mul reisida ja elada välismaal, osaleda mitmetes rahvusvahelistes projektides ning tutvuda inimestega üle kogu maailma ja ma tahan anda ka teistele selleks võimaluse.
Lisaks Emajõe Keeltekoolile on mul kogemust inglise keele mentorina ka rahvusvahelistes keelelaagrites. Õpetajana on minu jaoks kõige tähtsam luua toetav ja turvaline keskkond, kus õpilane julgeb proovida, katsetada ja teha vigu, et tulla välja targema ja enesekindlamana.