Paaristunnid on hea võimalus tulla keelt õppima koos mõne kolleegi või sõbraga, et üheskoos arendada oma võõrkeeleoskust. Eratunnid kahele sobivad hästi neile, kellel on muutlik graafik, kuid kes soovivad lisaks õpetajale suhelda veel teise keeleõppijaga. Üheskoos õppides toetatakse teineteist ning on võimalik arendada mitmekülgsemat arutlust eri teemadel. Tundide aegu ja õppe intensiivsust on kahe inimese peale lihtne klappima panna.

Eratunni puhul peab kahe õppija keeletase olema enam-vähem sama, mida hinnatakse keeletesti ning esimese tunni põhjal. Omavahel lepitakse kokku vajalik intensiivsus ja kõigile sobivad kohtumisajad.

Paaristunni hind on inimesele 14€/h.  Kahe akadeemilise tunni puhul (1 akadeemiline tund on 45 minutit) on  akadeemilise tunni hinnaks 11€ . Hindadele lisandub õppematerjalide tasu.