Minigrupis on võimalik nautida suurema keelegrupi hüvesid – arvamuste mitmekesisus arutlustel, paaris- ja rühmatööd jne. Õpetaja tähelepanu jätkub 3-6 inimesega grupi puhul kõigile ning igal õppijal võimalik saada õpetajapoolset personaalset tagasisidet. Minigrupi õppekava pannakse kokku enne kursuse algust, kuid õppijate huvidest lähtuvalt tehakse selles muudatusi ning täiendusi. Minigrupis on üsna samal tasemel keeleõppijad, mistõttu kursuse intensiivsust on õpetajal lihtne määrata. Minigrupi tugevus seisneb selles, et kõik osalejad saavad alati aktiivselt suhelda ning on igasse tegevusse kaasatud.

Minigrupi osalejate tase määratakse enne kursuse algust keeletestiga, mille tulemuse alusel komplekteeritakse grupid. Omavahel kokku leppides ning õpetajaga nõu pidades on võimalik kursuse sisu ning toimumisaegades muudatusi teha, kui need sobivad kõigile osalistele.