Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Õpetajad


Emajõe Keeltekoolis töötavad toredad ning erineva õpetamisstiiliga keelekoolitajad. Õpetajad on mitmekülgse tausta, kogemuse ja õpetamisstiiliga. Neid ühendab soov teha võõrkeele õppimine huvitavaks ja meeldivaks. Meie jaoks on kõige olulisem luua huvi keelte õppimise vastu, aidata inimestel uusi teadmisi omandada ning motiveerida inimesi õppima.

Õpetamismetoodika ning õppematerjali määravad eelkõige õpetaja ning õppija ise, kelle vajadustest lähtuvalt valitakse sobivaim lähenemine keeleõppele. Keeletundides on oluline eelkõige suulise eneseväljendusoskuse arendamine, ehkki arendatakse erinevaid keeleoskuse aspekte nagu grammatika ja sõnavara.

Meie õpetajad:

 

Aleksander Fadeev
inglise keel, vene keel

 • Inglise keele õpetaja 2010-2016
 • Inglise-vene-inglise tõlk 2010-2015
 • 2011-2013 Peterburi riiklik ülikool: filoloogia magister

 

Aive Mandel
läti keel
 
katiKati Kottisse
inglise keel, vene keel, eesti keel
 • 1988-1993: Tallinna Pedagoogikaülikool: filoloogi-õpetaja
 • eriala 2004-2015: Tartu KHK: õpetaja
Maire Soo
eesti keel, vene keel
 
 

SaanaSaana Kolvanki
inglise keel, soome keel

 • Räägib emakeelena soome keelt ning teise keelena inglise keelt. Eesti keel väga heal tasemel.
 • 2010-2013 Tartu Ülikool: inglise keel ja kirjandus
 • 2016 Inglise keele õpetaja koolitus

 

svetlanaSvetlana Kirsis
vene keel
 • 1977-2013 Mart Reiniku kool – õpetaja
 • 1972-1977 Tartu Riiklik Ülikool: vene keele filoloogia ja õpetaja eriala

 

Tiina Viil
eesti keel, soome keel
 • Tartu Riiklik Ülikool 1973-1978: eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala
 • Tartu Avatud Ülikool: inglise keele õpetaja ümberõppeprogramm
 • 1978-praeguseni: eesti, inglise ja soome keele õpetaja