Meie õpetajad

Kati Kottisse – inglise ja vene keele õpetaja

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli filoloogia teaduskonna nii inglise keele ja kirjanduse kui ka vene keele ja kirjanduse õpetajana ning lisaerialana omandanud ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse. Lisaks veel täiendanud ennast paljudel koolitustel (Aktiivõppe meetodid keeleõppes; Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis; Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe)). Ta on õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates koolituskeskustes, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Kaitseväe Akadeemias.
Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega ning kõikide keelegruppide lemmik. Ta õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda. Kati on väärikas, tasakaalukas ja hea suhtleja, kes naudib kirglikult oma tööd ning loob meeldiva ja motiveeriva õpikeskkonna.
Kati teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „ Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Douglas Spoolstra – inglise keele õpetaja

I attended four universities and studied Sociology and Education. I have taught eight years in Estonia at two gymnasiums (Paide and Tartu Tamme) and Surju Põhikool.
I taught, developed language programs in the USA at two facilities for a total of six years.  I substitute taught for an additional eight years while working as an engineer for the Union Pacific Railroad. From 2017 I´m a teacher in Emajõe Keeltekool.
My philosophy for teaching is to be an actor and an artist.

Education
2003 Cal Poly University (USA) Teaching Credentials: CLAD Certificate – Certified Language Acquisition and Development.
1995 – 2001 National University (USA): Master’s Degree Education
2002 – 2004 University of Arizona (USA)
2000 -2002 Boise State University (USA)
Developed and Taught (ELD) English Language Development Programs for High School Students.
As CYA Teacher: Language Assessment Team, Social Science Chairman, Faculty Committee, WASC (Western Association of Schools), WASC Committee (Course Structure), Student Employment Officer, Implemented and Developed English Language Development Program.

Signe Laigu – inglise keele õpetaja

Juri Jufkin – prantsuse, ladina ja vene keele õpetaja

Juri on lõpetanud võõrkeelte teaduskonna romaani ja germaani keelte filoloogina ning lisaks Tartu Ülikooli aspirantuuri, mille tulemusena omab filoloogiateaduste doktorikraadi.
Emajõe Keeletekoolis töötab Juri juba 2011. aastast- vene, prantsuse ja ladina keele õpetajana.

Leili Hansmann – eesti ja soome keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli vene filoloogi, vene keele ja kirjanduse õpetaja erialal.Soome keele ja kultuuri õpetaja lisaeriala omandasin samuti Tartu Ülikoolis.Keeleõpetamise kogemust on mul veerand sajandi jagu ning õpetamine on minu kirg. Selle juures paelub mind see, et iga tund on justkui seiklus õpetatava keele maailmas.Keeleõppe puhul on kõige olulisem pühendumine. Vigu ei tohi vältida ega karta, sest just vigade tegemine on keele omandamise eeltingimus.

Olesja Aarik – eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistratuuri eesti keele õpetaja mitte-eesti koolis erialal.Olen tegelenud eesti keele eratundidega nii lastele kui täiskasvanutele ning õpetanud eesti keelt Tartu Vanglas.Kõige meeldivam minu jaoks on see, kui ma näen oma õpilase arengut ja tean, et aitasin sellele kaasa. Keeleõppe puhul pean oluliseks, et õpilane ennast tunnis hästi tunneks ja ei laseks oma tujul langeda, isegi siis, kui kõik ei tule välja nii nagu tahaks. Õppimine peab olema veidi raske, muidu ei toimu edasiminekut.

Sireliis Vilu – eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ning edasi õppinud eesti keele ja kirjanduse ja eesti keel võõrkeelena õpetajaks. Pean oma tundides oluliseks elulisust ja tahaksin, et minu õpilased oskaksid ja julgeksid suhelda vabalt ja enesekindlalt kõigis situatsioonides. Lisaks õpetajatööle tegelen ma tõlkimise ja toimetamisega, vabal ajal meeldib lugeda väärtkirjandust, õppida võõrkeeli ning reisida.

Andrew Weightman-Pilv – inglise keele õpetaja

I graduated from Perth Polytechnical College in Scotland, after studying Graphic Design and advertising. My language teaching experience is all through Emajõe Language School- from 2020- and what fascinates me is watching my students develop their confidence and conversational skills over the course of our lessons together.

Leili Siilivask – eesti ja vene keele õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vene keele ja kirjanduse õpetaja  erialal ja täiendanud end eesti keel võõrkeelena erialal. Mul on suured kogemused vene ja eesti keele (võõrkeelena) õpetamisel nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.Täiskasvanute koolitajana olen viinud läbi eesti ja vene keele koolitusi erinevatele tasemetele, õpetanud erialakeelt klienditeenindajatele,õmblejatele, õpetajatele, medtöötajatele ja raudteetöölistele. Suurt tähelepanu pööran suhtlemise arendamisele õpitavas keeles ja õpiväljundite saavutamisele.Olen pühendunud oma tööle ja tunnen rõõmu iga õppija aregu ja edusammude üle.

Eve Klävin – eesti keele õpetaja

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti filoloogina. Õpetan eesti keelt teise keelena nii vene kui ka inglise keele baasil täiskasvanutele: sisserändajatele, uussisserändajatele ja töötutele. Minu keelegruppides  õpivad erinevate keeletasemetega täiskasvanud õppijad. Lisaks eesti keelele laiendan  õppijate silmaringi ka eesti kultuurist, ajaloost, traditsioonidest, igapäevapoliitikast ja –eluolust

Andrei Kuzitśkin – vene keele õpetaja

Andrei on lõpetanud Tomski Riikliku Ülikooli magistrikraadiga bioloogias (1981) ja rahvusvahelistes suhetes (1997). Ta töötas Tomski oblasti administratsioonis infopoliitika osakonnas, samuti kultuuriosakonna juhatajana. Elab Eestis alates 2014. aastast. Andreil on õpetamise kogemus Tallinna ülikooli BFM-is ja mitmes ettevõttes. Praegu õpetab ta vene keelt võõrkeelena keeltekoolides ja ka põhikoolis. Andrei on välja töötanud mitu eksklusiivset haridusprogrammi vene keele õpetamiseks A1-B2 tasemel, tuginedes eesti ja inglise keelele. Omab kutsetunnistust. On tegev ka ajakirjanduses. Andrei räägib vene keelt (emakeel), samuti inglise, hispaania ja eesti keelt.

Katrin Veiksaar – eesti keele õpetaja

Olen kogu oma elu erinevaid keeli õppinud ja õpetanud. Eesti keelt ja kultuuri õpetan ma hetkel Bologna Ülikoolis, aga olen õpetanud ka taani keelt ja itaalia keele õpilased käivad minu juures tunnis ka praegu. Elan juba aastaid talviti Itaalias ja suviti Eestis. Itaalias tegelen kõige sellega, mis on seotud võõrkeelte, kultuurisündmuste korraldamise ja kommunikatsiooniga.Õpetajana olen nõudlik ja loominguline, ka ei jäta mu hea tuju mind kunagi maha. Iga kohtumine on minu jaoks põnev ja annab päevale rõõmsa noodi.