Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Vestluskursus


Vestluskursus on hea võimalus keeleoskuse värskendamiseks. Kursuse põhieesmärk on suhtlusoskuse arendamine, mille tulemusel osalejad julgevad rohkem võõrkeeles rääkida. Kursus sobib eelkõige neile, kelle keeletase on jõudnud kesktasemele, kes soovivad arendada suulist eneseväljendusoskust ning kes vajavad kohta, kus keelt praktiseerida, et oskus ei hääbuks. Õpetaja algatab nii dialooge, paaris- ja grupitöid, tehakse rollimänge ning arendatakse võimalikke suhtlussituatsioone, mis igapäevaelus ette võib tulla.

Esimesel tunnil ning kursuse käigus on osalejatel võimalik teha õpetajale soovitusi, mis teemad neid eelkõige huvitavad ning mille üle arutada võiks. Õpetaja valib omalt poolt teemasid, mis suurendavad aktiivset sõnavara. Vestluskursuse tulemusel muutub keelekasutaja rääkimine ladusamaks ning õppijal on rohkem julgust sotsiaalsetes ja tööalastes olukordades inglise keeles suhelda.

Kursusele registreerimiseks palun kirjutage info@emajoe.ee
või helistage meile Tartu 7404050 /55561971.

Tallinn 55515784/55583290.