Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Riigieksami ettevalmistuskursus


Inglise keele riigieksam toimub iga-aastaselt mai kuus. Meie juures on võimalik oma keeleoskust ja eksami tegemise strateegiat asjatundlikul juhendamisel lihvida ja eksamiks ettevalmistuda.

Grupp: 3-10 inimest
Grupiga saab jooksvalt liituda, nii et alati tasub ühendust võtta ja uurida liitumisvõimaluste kohta. Kirjutage või helistage ning registreerime Teid kursusele.

Kursusele registreerimiseks palun kirjutage info@emajoe.ee
või helistage meile 7404050 / 55561971.

Kursuse lühitutvustus

Lisaks erinevate oskuste arendamisele saab ka hea ülevaate sellest, kuidas eksamil oma aega ja tegevusi planeerida, mõtteid organiseerida ning kui palju aega erinevatele ülesannetele kulutada. Õppes kasutatakse nii eksami abimaterjale kui ühendatakse need erinevate õppemeetoditega nagu rollimängud, paaristööd, dialoogid jmt.

Täpsemalt õpivad osalejad:

Kirjutamisoskus: (Pool)ametlik (letter of complaint/apology/etc) ja mitteametlik kiri (e-mail), essee (essay), aruanne (report), artikkel (article), arvustus (review), lühijutt (short story).

Lugemisoskus: Erinevate lugemisstrateegiate harjutamine. Riigieksami erinevate lugemisülesande tüüpide harjutamine: valikvastused (multiple choice), sobitamine (multiple matching), lühivastused (short answers), lünkade täitmine (gap-filling), sõnamoodustus (word formation), ümbersõnastamine (keyword transformations), vigade parandamine (editing), lausete lõpetamine (sentence completion), tabeli/joonise täitmine (table completion).

Kuulamisoskus: Erinevat liiki kuulamisülesannete täitmine: valikvastused (multiple choice), lünkade täitmine (gap-filling), lühivastused (short answers) ja sobitamine (multiple matching). Arusaamine tele- ja raadiouudiste sisust.

Suuline oskus: Ingliskeelne ladus vestlus, rollimäng või esitlus. Oma arvamuse ja seisukohtade väljendamine, kasutades õiget hääldust ja intonatsiooni.

Kursuse lõpus saab sooritada proovieksami, mille kohta saab õpetajalt tagasisidet.