Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Välispartnerite vastuvõtt


Kursus on mõeldud inimestele, kes peavad käima töölähetustel välismaal ning võtma vastu partnereid Eestis. Kursuse käigus õpitakse lisaks keelelisele suhtlusele erinevaid oskusi, kuidas suhelda väliskülalistega. All on toodud kursusel läbitavad teemad, mis võivad vastavalt õpilaste koolitusvajadusest muutuda.

  • Väliskülaliste tervitamine ja viisakusväljendid
  • Enese- ja teiste tutvustus
  • Kultuurierinevused ja nendega arvestamine, sobivad vestlusteemad
  • Tallinna ja Eesti tutvustus, lugude rääkimine
  • Restoranikülastus: sõnavara, kombed, väljendid

Kursuse maht on 10 akadeemilist tundi ning kursus kestab u 2 nädalat.
Registreeruge kursusele helistades 7404050 või 55561971 või andke märku huvist kursusel osaleda aadressil info@emajoe.ee. Kindlasti lisage kirjale oma ees- ja perekonnanimi, e-post ja kontakttelefon.