Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Üldine ärikeel


Kursus on mõeldud inimestele, kes vajavad ärikeele alast täiendust inglise keeles. Eraldi ärikeele kursused toimuvad nii algajatele kui kesktasemel inglise keele oskajatele. Kursuse käigus antakse ülevaade erinevatest teemadest, mida töökeskkonnas vaja läheb. Algajate kursusel on suurem rõhk sõnavaral ning spetsiifilistel võtetel, mida vähese keeleoskusega inimene saab kasutada. Edasijõudnutel on suurem rõhk suhtlusel ning kõnestiili arendusel, grammatiliste vormide eesmärgipärasel kasutamisel ning ärikeele sõnavara laiendamisel. All on toodud kursusel läbitavad teemad, mis võivad vastavalt õpilaste koolitusvajadusest muutuda.

  • Tervitamine ja viisakusväljendid
  • Enese- ja ettevõtte tutvustus
  • Sõnavara: töö ja karjäär (asutuse hierarhia, ametid jmt), tooted ja teenused
  • Ametikirjade koostamine
  • Telefonivestlus
  • Suhtlemine, networking ja väliskülaliste võõrustamine
  • Koosolek: osalemine ja korraldamine
  • Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine
  • Sõnavara: klienditeenindus
  • Sõnavara: raamatupidamine, müük ja turundus

Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi ning kursus kestab u 10 nädalat.
Registreeruge kursusele helistades 7404050 või 55561971 või andke märku huvist kursusel osaleda aadressil info@emajoe.ee. Kindlasti lisage kirjale oma ees- ja perekonnanimi, e-post ja kontakttelefon.