Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Koosolekud ja läbirääkimised


Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad tööga seoses inglise keeles koosolekuid pidama või nendes osalema ning koosolekutel läbirääkimisi pidama. All on toodud kursusel läbitavad teemad, mis võivad vastavalt õpilaste koolitusvajadusest muutuda.

  • Päevakorra koostamine ning koosoleku kokkukutsumine
  • Tutvumine: viisakusväljendid, enesetutvustus
  • Avasõna ja koosoleku avamine
  • Diskussioon: arvamuse avaldamine pehmendavas vormis
  • Kõneleja katkestamine, vahelesegamine kommentaari/küsimusega
  • Teemavahetus: uue teema sissetoomine
  • Teiste arvamuse küsimine, hääletamine
  • Kokkuvõtted
  • Koosoleku protokoll

Kursuse maht on 14 akadeemilist tundi ning kursus kestab u 4 nädalat.
Registreeruge kursusele helistades 7404050 või 55561971 või andke märku huvist kursusel osaleda aadressil info@emajoe.ee. Kindlasti lisage kirjale oma ees- ja perekonnanimi, e-post ja kontakttelefon.