Kontaktid
Emajõe Keeltekool
Küüni 7, Tartu 51004
+372 7404050, info@emajoe.ee
www.emajoe.ee

Ametikirjad ja tööalane telefonisuhtlus


Kursus koosneb kahest moodulist, mille käigus õpetatakse ingliskeelsete ametikirjade koostamist ning tööalast suhtluskeelt. All on toodud kursusel läbitavad teemad, mis võivad vastavalt õpilaste koolitusvajadusest muutuda.

Ingliskeelne ametikiri

 • Vormistamine: kirja elemendid ja paigutus, erinevus eestikeelsest ametikirjast
 • Ametlik ja mitteametlik stiil: formaalse ja mitteformaalse stiili erinevused, levinumad stiilivead, erinevad pöördumised ja lõpetamise variandid, kuidas valida kirja adressaadist ja sisust lähtuvalt õige stiil
 • Struktuur: kirja ülesehitus, informatsiooni edastamise järjekord
 • Õigekiri: lauseehitus ja kirjavahemärkide kasutamine, algustähe valik, kursiivi kasutamine, levinumad keelevead
 • Sõnavara: ametikirjade tüüpsõnavara
 • Kirjade liigid: kohtumiste kokkuleppimine, järelepärimine, äraütlemine, kutse saatmine ja sellele vastamine, tänukirjad, vabanduskirjad, kaebuskirjad, kaaskirjad jmt

Ingliskeelne ametikõne

 • Formaalse ja mitteformaalse stiili erinevus, levinumad vead telefonisuhtluses
 • Kõne vastuvõtmine: tervitamine, enesetutvustus
 • Kõne alustamine ja jätkamine
 • Kontaktandmete küsimine
 • Kõne lõpetamine: telefonikõne lõpetamise viisid
 • Sõnavara: ametikõnede tüüpsõnavara
 • Kõnede liigid: kohtumiste kokkuleppimine, järelepärimine, äraütlemine, kutse edastamine ja sellele vastamine, tänukõne, vabanduskõne, kaebuskõne, müügikõne jmt

Kursuse maht on 20 akadeemilist tundi ning kursus kestab u 5 nädalat.
Registreeruge kursusele helistades 7404050 või 55561971 või andke märku huvist kursusel osaleda aadressil info@emajoe.ee. Kindlasti lisage kirjale oma ees- ja perekonnanimi, e-post ja kontakttelefon.